Historie

Na původ a předky plemene není jednoznačný názor. Kynologičtí odborníci se přou, zda-li jsou šiperky potomky špiců nebo belgických ovčáckých psů. Váhy se ale stále více sklání k druhé možnosti. To vyplývá i ze skutečnosti, že šiperky jsou řazeny do FCI skupiny I. Ovčáčtí a pastevečtí psi.

Šiperky pochází z Belgie a na tomto území se objevují první podrobnější zmínky o malých černých bezocasích psech v 15. století v kronice mnicha Wencelase.

Šiperka měla vždy úlohu pracovního psa. Byla chována jako hlídač, i jako lovec a hubitel myší, potkanů a krys. Šiperku můžeme nalézt na obrazech vlámských malířů, kteří ji zachycovali do svých děl, protože dokreslovala selský život na venkově. Ale hojněji ji najdeme ve městech. Tady se vyskytovala ve stájích podél kanálů, kde byli tažní koně, kteří  tahali nákladní čluny. Odtud už je jen kousek na říční čluny a zde nacházíme základ jména šiperka – malý kapitán/lodník.

V 17. století se stala šiperka maskotem bruselského cechu malých řemeslníků, kam patřili především ševci. Ti se každou neděli scházeli se svými šiperkami na „Grote Plaats“ a soutěžili o nejhezčí obojek. Takto stoupala popularita šiperky.

Bohužel první i druhá světová válka zasadila chovu psů a tedy i šiperek velkou ránu. Do chovu muselo být začleněno mnoho psů neznámého původu. O to, aby plemeno úplně nevymřelo, se zasadily hlavně kluby šiperek z Anglie a USA.

Jak už bylo řečeno, původem šiperek je Belgie. Zde patří k národním plemenům. 4. 3. 1888 byl zde založen Schipperke Club a stejného roku byl sepsán standart plemene.